Miša Pavićević

general manager
Elite Academy Balkans

Bilateral Meetings

  • Wednesday 15:00-16:30
DescriptionEdukacija poslovnih veština
Organization Type Consultant, Other, Company
CountrySerbia
City Novi Beograd , Vojvodjanska 68
Idea

Besplatna edukacija upravljanja ljudskim resursima u XXI veku

Želimo da održimo besplatnu edukaciju Revolucije u Ljudskim resursima u XXI veku

Cooperation Offered
  1. Other