Tatjana Markovic

Devontigo doo

Bilateral Meetings

  • Wednesday 15:00-16:30
DescriptionAgencija Devontigo d.o.o. je osnovana 2019 godine i zapošljava 1 od kojih je jedno Žena. U svom poslovnom razvoju, agencija se primarno fokusira na kreiranje marketinških proizvoda i usluga, prilagođenih malim preduzetnicima, preduzećima u razvoju, društveno odgovornim kompanijama, kao i društveno odgovornim ciljevima organizacija civilnog društva i bilateralnim i međunarodnim razvojnim programa. Trenutna ponuda i pravci razvoja marketinških proizvoda i usluga u Bosni i Hercegovini ne integrišu u dovoljnoj mjeri društveno odgovornu komponentu, primarno se vodeći vlastitim profitom i profitom klijenta. Uočili smo prazninu u ponudi kvalitetnih marketinških proizvoda i usluga usmjerenih na društveno odgovorne ciljeve poput podrške zapošljavanju i samozapošljavanju mladih, ljudskim i dječijim pravima, zaštitu životne sredine, razvoj altruizma, filantropije i sl. Biznisi u razvoju teško mogu priuštiti ulaganje u marketing, a organizacije civilnog društva kao i razvojni projekti i kada sredstva i želja za ulaganje postoje, teško nailaze na razumijevanje svojih vrijednosti i ideja u marketinškom svijetu i ostvaruju samo dio svog promotivnog i angažujućeg potencijala u zajednici. Stoga je poslovni plan Agencije Devontigo baziran je na integrisanju principa društvene odgovornosti, odgovora na potrebe zajednica u domaćem kontekstu, dostupnosti marketinških proizvoda i usluga i njihovog kvaliteta. Prva faza poslovnog plana je uspostavljanje kontakata i predstavljanje ideje potencijalnim klijentima te postizanje zajedničkog razumijevanja društveno odgovornog marketinga. Agencija Devontigo paralelno sa tim razvija i mrežu eksperata – saradnika, kako bismo i sami učili i što kvalitetnije razumijevali potrebe potencijalnih klijenata i osigurali im odgovarajući proizvod. Agencija razvija i partnerstva na području regije Zapadnog Balkana, ali i šire kako bi u bliskoj budućnosti slične proizvode i usluge nudila i na tom prostoru koji se suočava sa istim nedostacima. Naša vizija je da budemo snažan, rado viđen i prepoznatljiv partner u pretvaranju društveno korisnih ideja u stvarnost, kao i pristupačan partner od povjerenja u rješavanju izazova sa kojima se naši klijenti susreću na tom putu. Naše vrijednosti su: partnerski odnosi, kvalitet usluga, inovativnost, inicijativa, posvećenost (devontigo na jeziku Esperanta znači posvećenost), prilagodljivost, kontinuirano učenje i usavršavanje.
Organization Type University, Cluster, Consultant, Other, Company
Phone+38766826810
CountryBosnia-Herzegovina