Mlađenka Klepić

Aktiv žena sindikata ERS

Bilateralni sastanci

  • Sreda 15:00-16:30
Vrsta organizacije Ostalo,
ZemljaBosna i Hercegovina
Grad Trnovo , Miladina Rističevića 18, Trnovo
Oblasti poslovanja

Ostalo