Nevenka Vučinić

Aktiv žena i mladih Sindikata ERS-a
Vrsta organizacije Kompanija
ZemljaBosna i Hercegovina
Grad Nevesinje , Dostojevskog br.2
Oblasti poslovanja

Ostalo