Andrijana Banović

Aktiv žena i mladih Sindikata ERS-a
Vrsta organizacije Kompanija
ZemljaBosna i Hercegovina
Grad Brod , Skele 10
Oblasti poslovanja

Ostalo