Sanja Katanić

Aktiv žena i mladih Sindikata ERS-a
Vrsta organizacije Kompanija
ZemljaBosna i Hercegovina
Grad Doboj , Jug Bogdana 24
Oblasti poslovanja

Ostalo