Bojana Turuntaš

Direktor
Turuntaš d.o.o.

Bilateralni sastanci

  • Sreda 15:00-16:30
OpisMarketing i organizacija događaja
Vrsta organizacije Kompanija
ZemljaBosna i Hercegovina
Grad Istočno Sarajevo , Vojvode Radoomira Putnika 38
Oblasti poslovanja

Ostalo