Nada Stanić

Drvoprerada Đurić d.o.o. Derventa

Bilateralni sastanci

  • Sreda 15:00-16:30
Vrsta organizacije Kompanija
ZemljaBosna i Hercegovina
Grad Derventa , Alekse Šantića 2
Oblasti poslovanja

Drvoprerađivačka i građevinska industrija