Ivana Malović

Director
ID Faktor d.o.o.
Vrsta organizacije Kompanija
ZemljaMontenegro
Grad Podgorica , Vijenac Kosovskih junaka
Oblasti poslovanja

Ostalo